Pielęgnacja ogrodów i terenów zielonych

Nasza oferta w zakresie pielęgnacji terenów zieleni obejmuje:

koszenie traw przy użyciu specjalistycznego sprzętu m.in. kosami spalinowymi, kosiarkami samojezdnymi na terenie parków, ogrodów, przy poboczach dróg czy na nieużytkach,

projektowanie oraz zakładanie ogrodów, wraz z doborem roślin i dalszą ich pielęgnacją,

projektowanie i zakładanie klombów i placów zieleni na terenie osiedli mieszkaniowych,

zakładanie placów zabaw na terenach szkół, przedszkoli czy osiedli mieszkaniowych,

regenerowanie trawników (wertykulacja, aeracja, nawożenie),

zwalczanie mchu, chwastów i pozimowej pleśni trawnikowej, likwidacja efektów działania kretów i nornic,
nasadzenia oraz przesadzanie drzew i krzewów,
cięcia pielęgnacyjne oraz redukcje żywopłotów,
odśnieżanie,

likwidowanie „dzikich” wysypisk: sprzątanie terenu z odpadów wielkogabarytowych oraz gruzu, niwelacja terenu – jego wyrównanie i przygotowanie do użytkowania,

przygotowywanie terenów zielonych do sezonu jesienno-wiosennego,

wykonywanie montażu systemu automatycznego nawadniania oraz drenaży i studni drenażowych na wody opadowe,

wykonywanie oświetleń ogrodów, parków, skwerów.

Scroll Up