Zagospodarowanie i rewitalizacja terenów zielonych

Nazwa: Zagospodarowanie i rewitalizacja terenów zielonych
Miejsce: ul. Iłłakowiczówny 8-20, Katowice
Termin realizacji: październik 2018

Zobacz również:

Scroll Up