Usługi budowlane TENSIT

Ściśle współpracujemy z firmą budowlaną TENSIT, która zajmuje się:

budownictwem kubaturowym
kompleksowym remontem obiektów mostowych
wykonywaniem konstrukcji  żelbetowych i murowych
ogólnymi pracami budowlano-remontowymi

Szczegółowa oferta TENSIT www.tensit.pl

Scroll Up